Pískovec: pradávný přítel člověka

Pískovec: pradávný přítel člověka
Pískovec: pradávný přítel člověka

Pokud bydlíte ve starším domě, který byl postaven před sto a více lety, s největší pravděpodobností bude jeho část vystavěna z pískovců. Jak je možné, že naši předci si pro stavbu domovů vybírali zrovna pískovec? Kámen, který je proslulý svou měkkostí, špatnou odolností a krátkodobou trvanlivostí? Ne každý pískovec má tyto vlastnosti. A že není pískovec jako pískovec, se nyní přesvědčíme.

Věřte tomu, nebo ne, ale opravdu je z písku

Pískovec je skutečně složen z písku, tedy stejného materiálu, po kterém běháte na plážích, nebo si s ním hrají vše děti na dětských hřištích. Jedná se o zrnka minerálů o velikosti 1-2 milimetrů, které jsou vázané pojivem. A právě forma jejich konzistence určuje, jaké vlastnosti daný pískovec má. Existují totiž pískovce porézní, které se nehodí pro stavbu budov, ale jsou vynikající pro terénní projekty třeba na vaší zahradě, a pak tu jsou pískovce zcela nepropustné, které můžete použít coby zdivo, obklad i na výrobu kamenných desek.

Barva prozradí druh

Mezi nejvíce zastoupené druhy pískovce patří křemičitý pískovec. Ten se objevuje nejčastěji v bílých, světle šedých, červených, žlutých či okrových odstínech. Vždy se však jedná o světlý typ kamene, protože křemen je čistě bílý minerál. Barvy tedy určují ostatní příměsi v pískovci.

Tmavě šedý či tmavě hnědý pískovec nebude ve většině případů křemičitý, ale jeho základem bude jiný minerál. Příkladem může být tzv. bluestone, který obsahuje živec, křemen, slídu, jíly a další sedimenty.

Ty nejtmavší odstíny pískovce jsou výsledkem spojení křemene, živce a příměsí oxidu železitého, který je barví do červena a hněda.

Vzory pískovce

Pískovec vám nabízí celou řadu velmi atraktivních strukturálních vzorů, které jsou tvořeny usazováním jednotlivých minerálních částic ve specifických vnějších podmínkách. Pískovec tak nese kresbu připomínající vlnovky, přímé linky, kola, klikatice a další. Mnohdy jsou tyto vzory ukazatelem proudění vody, ve které se pískovec formoval. Díky nim tak budete znát okolnosti vzniku vašeho kamene a hned k němu budete mít bližší vztah.

Tisíciletý pískovec

Pískovec vás také okouzlí v momentě, kdy si uvědomíte, že se objevuje v podstatě všude po celém světě. Někdy zatím ještě jako čistě bílá zrnka křemene na pláži v Karibiku a jinde jako pevná skála, po které šplhají horolezci třeba v Prachovských skalách. Pískovce jsou přírodou neustále rozemílány a opět spojovány. Jak?

Z písku povstal pískovec

Písek se může stát velice tvrdým kamenem, nebo jen měkkým slepencem, který jsme schopni rozdrtit holou rukou. Vždy záleží na tom, jaké druhy pojiva a minerály sebou přináší voda, která pískovec utváří. Geologové nazývají toto pojivo jako cement a nejčastěji je tvořen oxidem železitým, oxidem křemičitým, jílem či kalcitem. Toto pojivo pak může vyplňovat veškeré mezery mezi zrnky písku, nebo jen některé z nich. Ty s většími póry pak lépe absorbují vodu, která jejich strukturu narušuje. Ty s malými či žádnými póry dosahují extrémní tvrdosti.

Právě tvrdost je při volbě kamene velmi důležitá. Pro využití pískovce v interiéru, jako je pískovcové obložení koupelen či podlah, je tedy vhodný tvrdý pískovec s nízkou pórovitostí. Tu otestujete nalitím vody na vzorek kamene, a pokud kámen vodu absorbuje, není vhodné jej v interiérech použít. Pokud voda zanechá tmavou skvrnu, ale do kamene se zcela nevpije, pak jej lze použít za předpokladu, že bude ošetřen přípravkem odpuzujícím vlhkost. Pokud není přítomna ani tmavá skvrna, jedná se o skvělého adepta na pískovec do vašeho interiéru.

Jasná volba předků

Abychom se vrátili k naší otázce, proč byl pískovec tak oblíbený u našich předků, musíme se podívat na stavby, které z něj byly nejčastěji zhotovovány. Jednalo se o domy, stodoly, chrámy a paláce, ve kterých se používaly velké pískovcové bloky, které bylo snadné řezat do větších celků se zachováním relativně nízké hmotnosti, umístit je na místo a následně je ještě tvarovat a zdobit. Předky tak stála práce s pískovcem mnohem méně energie a také docházelo k nižšímu opotřebovávání řemeslných nástrojů.

Výsostně postavení pískovce

Své zvláštní místo měl však pískovec vždy ve venkovních prostorech. Díky tomu, že se snadno opracovává a i přesto je pevný, jedná se o vhodný materiál pro tvorbu zahradních skulptur a architektury. Mohou se z něj stavět terasy, ploty, zdi, sloupy a mnoho dalšího.

Své místo by si měl najít i u vás, protože se jedná o výjimečný kus přírody, ze kterého jsme schopni alespoň částečně číst příběh jeho utváření a který je jedním ze základních kamenů naší historie.

Datum zveřejnění: 10.09.2018

kamenná stěna

Napište nám

Pošlete nám dotaz, poptávku.

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více info.

Nebo nám zavolejte

ikona telefon+420 727 848 107