X
Úvod    Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

GDPR
PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem internetových stránek je společnost TONE OF STONE s.r.o., se sídlem Pražská tř. 2850/66, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 26106060, DIČ: CZ26106060. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru společnosti ZONER software, a.s.

Než začnete tyto webové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto webových stránek s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme tyto stránky opusťte a nevyužívejte.

1. PRINCIPY A ZÁSADY

Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s pravidly chování, která se vztahují na celou společnost Tyto stránky mohou nicméně zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Společnost TONE OF STONE s.r.o. se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: obchod@toneofstone.cz

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO IDENTIFIKACE

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost TONE OF STONE s.r.o. je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, případně i zasílání marketingových sdělení.

Spol. TONE OF STONE s.r.o., se sídlem Pražská tř. 2850/66, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14320, e-mail: obchod@toneofstone.cz, tel.: +420 387 428 961.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

3. DRUHY ZPRACOVANÝCH DAT

Společnost respektuje vaše právo na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje s výjimkou informací získaných pomocí cookies nebo vámi vyplněných formulářů nacházejících se na stránkách. Tyto stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran a odkazy na sociální sítě. Mějte, prosím, na paměti, že internetové stránky třetích stran mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a před použitím internetových stránek doporučujeme prostudovat jejich pravidla užívání a zpracování osobních údajů. Společnost nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran.

4. KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto stránek je společnost TONE OF STONE s.r.o.

Mezi Vaše osobní údaje, které mohou být námi shromažďovány a zpracovávány patří například:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,
 2. kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

V případě, že na těchto stránkách budete vyplňovat jakýkoliv formulář s Vašimi osobními údaji, budete vždy řádně informování o veškerých náležitostech zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a to v podobě Poučení o zpracování osobních údajů a v rámci poskytovaného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Využívání „cookies“

Tyto webové stránky, emailové zprávy a online služby mohou za účelem optimalizace služeb, využitelnosti systémového výkonu a poskytování užitečných informací využívat tzv. „cookies".

Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na Vašem počítači, kam patří informace o vaší internetové doméně (což může být Váš poskytovatel připojení k internetu), IP adrese (číslo přiřazené k Vašemu zařízení), zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o navštívených stránkách a době prohlížení, o datu a časovém otisku (datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky), o internetové stránce, z níž jste bylo odkázáni na stránky.

Tyto informace používáme k efektivní správě stránek, k získávání informací o chování uživatelů na stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách. V případě, že společně s osobními údaji využíváme i tyto informace, tak ve spojení s osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o osobní údaje.

Co jsou to „cookies"?

„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies naše stránky využívají?

Na těchto stránkách může společnost TONE OF STONE s.r.o. využívat dva druhy cookies:

 1. session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost těchto stránek povinné.
 2. permanentní cookies (nebo tracking cookies): můžeme je využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách pro jednodušší a rychlejší navigaci. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

Cookies třetích stran

Společnost TONE OF STONE s.r.o. může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto stránek.

Sbíraná data můžete zkontrolovat nebo smazat na stránce moje aktivita.

Pixelový tag

Tyto stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email. Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto stránkách s pomocí služeb Google Analytic, Seznam Sklik a Facebook Pixel. Pixelový tag umožňuje monitorování aktivit uživatele na těchto stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. V případě jednotlivých internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies. Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost těchto Stránek.

Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které máme ve správě, proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, destrukci nebo proti přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní postupy se neustále zdokonalují v souladu s vývojem nových technologií.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

 1. pro účely smluvního plnění
  • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu se společností TONE OF STONE s.r.o. bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednanou službu zákazníkovi poskytnout,
 2. zpracování na základě plnění zákonných povinností
  • společnost TONE OF STONE s.r.o. zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,
 3. zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti TONE OF STONE s.r.o.
  • zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů společnosti TONE OF STONE s.r.o.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka – pro účely marketingu

 1. udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby mohl být kontaktován společností TONE OF STONE s.r.o. za účelem informování o svých produktech a službách, za účelem zasílání informací, novinek, prezentačních materiálů, soutěží atd. (dále jen „marketingové účely“),
 2. zákazník má možnost svůj souhlas udělit písemně, a to zejména v okamžiku uzavírání smlouvy,
 3. osobní údaje mohou být poskytnuty i třetím subjektům pro účely marketingu, tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v uděleném souhlasu,
 4. bez uděleného souhlasu nemůže být zákazník informován ani obesílán o všech novinkách a akcích společnosti TONE OF STONE s.r.o. nebo o službách, které se službami společnosti TONE OF STONE s.r.o. souvisí,
 5. zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu obchod@toneofstone.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti TONE OF STONE s.r.o., Pražská tř. 2850(66, 370 04, České Budějovice 3 v souladu s čl. 9 tohoto dokumentu.

6. DOBA, PO NÍŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Osobní údaje zákazníků společnost TONE OF STONE s.r.o. zpracovává po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost TONE OF STONE s.r.o. osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost TONE OF STONE s.r.o. se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost TONE OF STONE s.r.o. povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

7. KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny společnosti TONE OF STONE s.r.o.jakožto jejich správci a pověřeným zaměstnancům společnosti TONE OF STONE s.r.o.

S externími zpracovateli má společnost TONE OF STONE s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, čímž jsou tyto subjekty stejně jako společnost TONE OF STONE s.r.o. vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Společnost TONE OF STONE s.r.o. nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

8. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ (SUBJEKTŮ ÚDAJŮ) SPOL. TONE OF STONE s.r.o.

1. Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právo zákazníka požadovat od společnosti TONE OF STONE s.r.o., jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti TONE OF STONE s.r.o. kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost TONE OF STONE s.r.o. oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

3. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost TONE OF STONE s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti TONE OF STONE s.r.o.

4. Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost TONE OF STONE s.r.o. na základě žádosti subjektu údajů povinna osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost TONE OF STONE s.r.o. právo si osobní údaje ponechat.

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost subjektu údajů je společnost TONE OF STONE s.r.o. povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje zákazníka odstranit.

6. Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že společnost TONE OF STONE s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na společnost TONE OF STONE s.r.o.s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

7. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti TONE OF STONE s.r.o. sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.

8. Právo podat podnět/stížnost

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

9. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že zákazník již nechce být informován a obesílán o akcích a novinkách společnosti TONE OF STONE s.r.o. nebo službách souvisejících, společnost TONE OF STONE s.r.o. toto rozhodnutí každého zákazníka plně respektuje.

Způsoby odvolání souhlasu:

Odvolání souhlasu uděleného pro marketingové účely je možné společnosti TONE OF STONE s.r.o. poslat písemně na e-mailovou adresu obchod@toneofstone.cz, v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl i v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu společnosti TONE OF STONE s.r.o.

Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků společnosti) 

Jednotlivá práva uvedená v čl. 8 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti TONE OF STONE s.r.o. buď e-mailovou zprávou na adresu: obchod@toneofstone.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti TONE OF STONE s.r.o.

Žádosti zákazníků, jakožto subjektů údajů, je společnost TONE OF STONE s.r.o. povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost TONE OF STONE s.r.o. oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost TONE OF STONE s.r.o. subjekt údajů včas informuje.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů 

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na těchto stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Tento dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 1. 1. 2022.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

TONE OF STONE s.r.o.
Pražská tř. 2850/66,
370 04 České Budějovice
e-mail: obchod@toneofstone.cz
tel.: +420 387 428 961

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.

Kontaktujte nás

Pošlete nám dotaz, poptávku.

jmeno
email
telefon
zprava

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více info.

budova

Aktuálně

Jak správně pečovat o přírodní kámen, aby vám vydržel napořád krásný

Jak správně pečovat o přírodní kámen, aby vám vydržel napořád krásný

04.05.2022 | Přírodní kámen je nezbytné správným způsobem ošetřovat tak, aby byla jeho životnost co nejdelší. K tomu skvěle poslouží impregnace, která zatáhne jeho povrch, a tím vytvoří ochrannou vrstvu, díky které budou okolní vlivy na kámen působit jen ve velmi malé míře.

04.05.2022
Reference: zakázková výroba pomníku, zlacení plátkovým zlatem

Reference: zakázková výroba pomníku, zlacení plátkovým zlatem

14.04.2022 | Jako materiál pro zakázkovou výrobu tohoto pomníku byla vybrána žula Viscount White, součástí zakázky bylo také zlacení pomníku 24 karátovým zlatem...

14.04.2022
Objednejte si lávový grilovací kámen jednoduše online. Nyní s dopravou zdarma

Objednejte si lávový grilovací kámen jednoduše online. Nyní s dopravou zdarma

31.03.2022 | Objednejte si lávový grilovací kámen jednoduše online. Vybírat můžete z několika rozměrů dostupných skladem, případně můžeme vyrobit grilovací lávový kámen v rozměru dle vašeho přání. Nyní můžete objednávat s dopravou zdarma.

31.03.2022
Mýty o využití kamene v interiéru. Nevěřte nesmyslným pověrám

Mýty o využití kamene v interiéru. Nevěřte nesmyslným pověrám

17.03.2022 | Kámen byl ve stavebnictví využíván od dávnověku. Využíval se nejen k výrobě konstrukcí budov, ale také v interiérech, což platí i dnes. Stále je oblíbeným materiálem při výběru dlažeb, obkladů, kuchyňských a koupelnových desek či jednotlivých platforem schodišť. Přesto v průběhu staletích vznikla kolem využití kamene v interiéru řada mýtů a pověr, které mohou potenciální zájemce od volby kamene v interiéru odradit. Přírodní kámen je drahý Přírodní kámen v interiéru je věc, kterou si mohou dovolit jen ti nejbohatší, myslí si řada lidí, a proto při výběru tuto alternativu ani nezvažují a nekontrolují ceny. Kdyby tak učinili, zjistili by však, že kámen umí být cenově dostupnou alternativou pro většinu zákazníků. Je totiž zapotřebí hledět nejen na cenovku, ale porovnat kvalitu kamene s kvalitou jiných materiálů. Zatímco klasickou dlažbu je zapotřebí dříve či později vyměnit, kámen je nesmrtelný a vydrží vám věky. Nejde o rozumnou investici  Právě předchozí řádky tento další mýtus vyvrací. Kámen je skutečně schopen posloužit i více generacím. Jedná se o jeden z nejodolnějších materiálů, a pokud je o něj správně pečováno, je v podstatě nesmrtelný. Nezapomeňte, že většina jiných materiálů má potřebu kámen napodobovat. Navíc kámen nestárne, jeho vzhled je vždy aktuální, což se o jiných materiálech a jejich vzhledu nedá říci. Navíc domy a byty vybavené kamenem získávají na své hodnotě a lze při jejich případném prodeji či pronájmu požadovat vyšší částky. Kámen se snadno barví Ani mýtus, který mluví o kameni jako o houbě, jejíž mikropóry absorbují každou tekutinu, která následně kámen obarví, není pravdou. Je pravda, že některé kameny jsou porézní, ovšem většina kamenů se dostává klientům do rukou po procesu povrchového ošetření, díky kterému je kámen připraven čelit jakýmkoliv vnějším vlivům. Toto ošetření je nutné pravidelně jednou ročně opakovat, aby zůstal kámen perfektně ošetřen. Kámen vyžaduje příliš údržby Často se vyskytují názory, že přírodní kámen je materiál, o který je nutné neustále pečovat, a proto jej nedoporučují například coby kuchyňskou pracovní desku. Opak je však pravdou a kámen je pro využití v kuchyni naprosto ideálním materiálem. Je ovšem zapotřebí myslet na několik zásad. Neměli bychom potraviny krájet přímo na kameni, a to ne z důvodu poškození desky, ale aby nebyl kámen vystaven působení některých, především kyselých šťáv z citrónů či rajčat. Také bychom měli být opatrní při pokládání horkého nádobí přímo na kámen. K čištění kamene používejte pouze obyčejné čisticí prostředky a vodu. Přírodní kámen je fádní Pokud si myslíte, že je přírodní kámen nudný a přináší do interiéru pouze šeď, jste na omylu. Jen samotného typu kamene existuje obrovské množství. Navíc kameny typu mramor, žula, travertin, vápenec, pískovec či křemenec, nabízejí obrovské množství rozmanitých zbarvení a kreseb, díky čemuž můžete mít v interiéru přesně takové zbarvení a takový kámen, který bude ladit i se zbytkem interiéru. Poškozený kámen nelze opravit Kámen je extrémně odolný materiál, ale i u něj se může přihodit nehoda, která jej poškodí. Mnoho osob si myslí, že po poškození je celá kamenná deska odsouzena k vyhození. Opět se však jedná jen o mýtus. Rozbít kámen je mimořádně ojedinělou záležitostí, ovšem pokud se tak stane, lze vyhledat profesionální firmy, které dovedou kámen opravit tak, že poškození není téměř patrné. Kámen v interiéru zkrátka dává smysl a rozhodně byste mu měli dát šanci. Přečtěte si také:  Další 4 mýty o přírodním kameni 5 důvodů, proč volit přírodní kámen Průvodce výběru kamene pro začátečníky   Máte zájem o přírodní kámen či kamenické služby? Vybíráte kámen a nevíte, jaký typ je nejlepší? Neváhejte a kontaktujte nás: +420 387 428 961, obchod@toneofstone.cz, nebo využijte tento kontaktní formulář. Případně navštivte naše kamenictví v Českých Budějovicích (Pražská tř. 2850/66). Se vším vám rádi pomůžeme a poradíme.

17.03.2022
Nákupní týden s Deníkem: SLEVA 15% na kamenné parapety a kuchyňské desky

Nákupní týden s Deníkem: SLEVA 15% na kamenné parapety a kuchyňské desky

07.03.2022 | Vážení zákazníci, ve spolupráci s Deníkem jsme pro vás připravili speciální akci, díky které můžete při nákupu kamenných parapetů a kuchyňských desek ušetřit 15 %. Ačkoliv oblíbená akce Nákupní týden s Deníkem trvá od 14. do 20. března, my jsme se rozhodli, že ji pro Vás prodloužíme až do konce března. Slevu 15% tedy můžete uplatnit od 14.3. do 31.3. Stačí do poznámky v kontaktním formuláři, nebo v poptávkovém formuláři v konfigurátoru parapetů, zadat slevový kód, který najdete ve vydáních Deníku, Deníku EXTRA, na webu Deník.cz a v časopisech Týdeník Květy, Vlasta, Překvapení, TV Star a TV Mini. Sleva se vztahuje na zakázkovou výrobu kamenných parapetů a kamenných kuchyňských desek z nabídky kamenictví TONE OF STONE. Slevu lze využit při elektronické objednávce / poptávce z webu www.toneofstone.cz, stejně jako při telefonické komunikaci a samozřejmě při osobní návštěvě našeho kamenictví. Sleva Vám bude odečtena z celkové ceny zakázky, tzn. pokud si například objednáte zakázkovou výrobu parapetů z přírodního kamene, včetně montáže, dostanete slevu na celou zakázku! Rozhodující je, aby zakázka byla závazně objednána a uhrazena záloha v termínu od 14.3. do 31.3.2022. Akční sleva se nevztahuje na jiné než uvedené zboží. Akce platí od 14.3. do 31.3.2022.    

07.03.2022
Reference: zakázková výroba hrobů, hrobek a pomníků

Reference: zakázková výroba hrobů, hrobek a pomníků

17.02.2022 | Náš tým kameníků v posledních měsících vyráběl a osazoval kamenné pomníky, urnové hroby, jednohroby, dvojhroby nebo kamenné dekorace...

17.02.2022

Kontakty

adresa

Pražská tř. 2850/66
370 04 České Budějovice

doba
Po - Čt 7:00 - 10:30 11:00 - 16:30
7:00 - 10:30 11:00 - 15:30

 

kamenictví

kamenická výroba

pomníky a hroby

oprava hrobů

sekání a zlacení písma, přípisy, písmo na sklo

údržba a čištění pomníků, hrobů

parapety

kuchyňské a koupelnové desky

stoly

schody

okrasné kameny

obklady krbů

grilovací kameny

obklady a dlažby

stavební práce

zakázková výroba

polotovary a komplety pro kameníky

partneři

ikona kalkulačka

Kalkulátor kamenných parapetů

Spočítejte si cenu kamenných parapetů ihned a online. Včetně možnosti objednání.

Spočítatikona šipky